Leflair LỌC
70%
SALA
Set Dây Chuyền & Bông Tai Ngọc Trai Viền Đá CZ
689.000 ₫ 2.350.000 ₫ 689000.0 VND
71%
SALA
Nhẫn Premium Pearl Flower
439.000 ₫ 1.550.000 ₫ 439000.0 VND
70%
SALA
Bộ Dây Chuyền & Bông Tai Hoa Hồng Ngọc Trai Trắng
689.000 ₫ 2.350.000 ₫ 689000.0 VND
70%
SALA
Bộ Dây chuyền & Hoa tai hoa hồng ngọc trai tía
689.000 ₫ 2.350.000 ₫ 689000.0 VND
64%
SALA
Bộ Dây chuyền & Hoa tai tam giác ngọc trai
629.000 ₫ 1.750.000 ₫ 629000.0 VND
66%
SALA
Bộ vòng cổ & vòng tay ngọc trai trắng khóa tim
999.000 ₫ 2.980.000 ₫ 999000.0 VND
71%
SALA
Dây chuyền Bạc Spider (White Pearl)
499.000 ₫ 1.750.000 ₫ 499000.0 VND
71%
SALA
Dây chuyền Checkboard Blue Crystal Gem
689.000 ₫ 2.450.000 ₫ 689000.0 VND
69%
SALA
Dây chuyền Black Flower
449.000 ₫ 1.450.000 ₫ 449000.0 VND
62%
SALA
Dây chuyền Circle Round Natural Peridot
689.000 ₫ 1.850.000 ₫ 689000.0 VND
72%
SALA
Dây chuyền Flowers Bloom Moissanite
1.249.000 ₫ 4.500.000 ₫ 1249000.0 VND
67%
SALA
Dây chuyền Hollow Leaves
409.000 ₫ 1.250.000 ₫ 409000.0 VND
61%
SALA
Dây chuyền ngọc trai Charm nơ
979.000 ₫ 2.550.000 ₫ 979000.0 VND
62%
SALA
Dây chuyền ngọc trai đa sắc móc gài
809.000 ₫ 2.150.000 ₫ 809000.0 VND
69%
SALA
Dây chuyền ngọc trai đen bi tròn
409.000 ₫ 1.350.000 ₫ 409000.0 VND
65%
SALA
Dây chuyền Pearl Vintage Oval
499.000 ₫ 1.450.000 ₫ 499000.0 VND
62%
SALA
Dây chuyền Premium Avocado Natural Smoky Quartz
1.059.000 ₫ 2.850.000 ₫ 1059000.0 VND
69%
SALA
Dây chuyền Ruby Butterfly Elegent
1.059.000 ₫ 3.450.000 ₫ 1059000.0 VND
66%
SALA
Dây chuyền Rose Gold Pink Flower
879.000 ₫ 2.660.000 ₫ 879000.0 VND
66%
SALA
Dây chuyền Thanh lịch pha lê Swa
749.000 ₫ 2.250.000 ₫ 749000.0 VND