Leflair LỌC
13%
13%

PEPERO

Combo 5 bánh que Lotte Pepero giòn tan phủ Sô-cô-la

125.000 ₫ 109.000 ₫ 109000.0 VND
13%
41%

SHINSHU & MEIWA

Combo đại tiệc món Nhật (8 túi)

1.064.000 ₫ 632.000 ₫ 632000.0 VND
42%

SHINSHU & MEIWA

Combo bữa sáng nhanh chóng I (12 túi)

1.116.000 ₫ 652.000 ₫ 652000.0 VND
40%

SHINSHU & MEIWA

Combo ăn vặt nhanh chóng (10 túi)

1.104.000 ₫ 658.000 ₫ 658000.0 VND
41%

SHINSHU & MEIWA

Combo tinh hoa ShinShu I (6 túi)

1.100.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
41%

SHINSHU & MEIWA

Combo tinh hoa ShinShu II (6 túi)

1.100.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
42%

SHINSHU & MEIWA

Combo xúc xích ShinShu (11 túi)

1.302.000 ₫ 751.000 ₫ 751000.0 VND
39%

SHINSHU & MEIWA

Combo xúc xích ShinShu II (8 túi)

944.000 ₫ 572.000 ₫ 572000.0 VND
38%

SHINSHU & MEIWA

Combo đại tiệc món Nhật II (8 túi)

836.000 ₫ 518.000 ₫ 518000.0 VND
39%

SHINSHU & MEIWA

Combo đại tiệc món Nhật III (8 túi)

898.000 ₫ 549.000 ₫ 549000.0 VND
39%

SHINSHU & MEIWA

Combo bữa sáng nhanh chóng II (8 túi)

914.000 ₫ 557.000 ₫ 557000.0 VND
39%

SHINSHU & MEIWA

Combo thượng hạng I (8 túi)

896.000 ₫ 548.000 ₫ 548000.0 VND
40%

SHINSHU & MEIWA

Combo thượng hạng II (8 túi)

970.000 ₫ 585.000 ₫ 585000.0 VND