Chính Sách Thuế

CHÍNH SÁCH THUẾ

Tôi có nhận được hóa đơn GTGT cùng với đơn hàng không?

Các sản phẩm của chúng tôi đều chính hãng và đến từ nhà cung cấp chính thức hoặc trực tiếp từ các thương hiệu. Vì vậy, Leflair sẽ gửi hóa đơn GTGT qua hòm mail điện tử đã được đăng ký của bạn sau 15 ngày.

VAT invoices will be filled in following the information you provided at checkout stage. In case you do not receive after 15 days, please call us at (08) 69559489 to receive more support.

*ngoại trừ hàng quốc tế

‘Thuế bổ sung’ hoặc DDU (Giao Chưa nộp Thuế) là gì?

Chính sách bảo mật thanh toán đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán bao gồm:

‘Thuế bổ sung’ hoặc Giao Chưa nộp Thuế (DDU) là tổng của 4 loại thuế chúng tôi thay mặt bạn trả để sản phẩm được thông quan (chi tiết bên dưới). Bạn sẽ cần trả số lượng này bằng tiền mặt tại thời điểm giao hang nếu bạn đặt sản phẩm có áp dụng các mức thuế bổ sung này.

Giao Chưa nộp Thuế bao gồm:

  • Thuế nhập khẩu
  • VAT
  • Thuế hải quan(VND320,000)
  • Phí hàng hóa (VND460,000)