Leflair Phiên bản Odoo 15.0+e

Thông tin về Leflair một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Email Verification
This module allows to send token based email for verification of accounts and restricts checkout for non verified accounts.
Onepay Payment Acquirer
Payment Acquirer: Onepay Implementation
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Leflair Accumulate Points to Redeem Gifts
Default Customer Accounting Entries
Default Customer Accounting Entries
Facebook Pixel Leflair
Facebook Pixel Integration
Leflair Field Migration
Field init only
Leflair Fuse API
Leflair: Landing Page
Leflair Product Location Delivery
Leflair: Marketing Popup
Leflair Partner Blacklist
Leflair Check Barcode Product
Leflair Product Gift Event
Leflair Management Product Data
Leflair Sale Event
Leflair Sale Event
Leflair Sale Order SOPA
Leflair: Sale without cost price
Leflair schedule black list IP
Leflair Product Migration
Leflair product sync
Login by phone number
Leflair SportPro API
Leflair Static Page
Modules to manage static page on Leflair Website
Tiki Address Config
Leflair Vendor Deal
New menus and functionality to handle vendor deal
Leflair Website category import
Leflair Website Image Management
Leflair Website Page All Category
Leflair Website SEO
Import Product Variant from CSV/Excel file - Advance
Import Product Variant From CSV Import Product Variant Excel Import Product Variant XLS Import Product Variant From XLSX Product Variant From Excel Product Variant CSV Import Product Variants E Commerce import variant import variants Odoo
Popup Message
create Success, warnings, alert message box wizard,success popup message app, alert popup module, email popup module odoo
Theme Leflair
eCommerce Website theme for Leflair
Website Webkul Addons
Website Webkul Addons allows Odoo users to manage all Webkul’s Odoo website Related modules from single page.
Redis Session Store
This module allows you to store the session in Redis in spite of in Filesystem in werkzeug.
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
SMS Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi SMS
Payment Provider: AsiaPay
An payment provider based in Hong Kong covering most Asian countries.
Cổng thanh toán Paypal
NCC dịch vụ thanh toán: Triển khai Paypal
Dịch vụ thanh toán Stripe
NCC dịch vụ thanh toán: Triển khai Stripe

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam